TalkEnglish Logo

Kategorier för Engelska Intervjulektioner

Det finns mer än hundra frågor och hundratals svar att studera. Varje Intervjufråga är listad nedan i underkategorier. I varje lektion kommer du att hitta frågor med flera olika typer av svar tillsammans med en förklaring.

Använd ljudfilerna för att lyssna på en talare från ett engelskspråkigt land och förbättra din intervjuskicklighet medan du förbättrar din talade engelska.