TalkEnglish Logo

Engelska Glosor

Hur många ord behöver du kunna på engelska? Det är en väldigt vanlig fråga och svaret beror på ditt slutliga mål. Eftersom TalkEnglish fokuserar på språket i tal är glosorna som presenteras i detta avsnitt de vanligaste orden som används i talad engelska.

  1. De finns ungefär 100000 ordfamiljer i det engelska språket
  2. En person från ett engelskspråkigt land känner till 10000 (outbildad) till 20000 (utbildad) ordfamiljer.
  3. Professor Paul Nation fann ut att en person behöver kunna 8000-9000 ordfamiljer för att kunna njuta av att läsa en bok.
  4. Genom att studera arv språkstuderande visade det sig att en person med ett ordförråd med 2500 passiva ordfamiljer och 2000 aktiva ordfamiljer kan tala ett språk flytande.
Många vet inte vad arv språkstuderande är. Låt oss säga att en person från Mexiko flyttar till USA vid 5-års ålder. Personen kan grundläggande spanska och är flytande för att vara 5 år med efter ett tag kommer engelskan att bli dominant. Personen, vars första språk är spanska, vet faktiskt inte speciellt många spanska ord och måste studera spanska för att upprätta det. Eftersom de växer upp och pratar spanska i 5 år är de en annan typ av språkstuderande. Den här typen av person kallas arv språkstuderande.

GODA NYHETER - Om ditt mål är att tala flytande engelska så måste du inte studera 10000 ord. 2000 ord är tillräckligt till en början.


Här är en annan lista av saker som du bör fundera över innan du studerar glosor
  1. Förstå skillnaderna mellan varje ord i en ordfamilj innan du studerar glosor. Genom att studera glosorna kommer du lättare förstå hur man använder ordet. En ordfamilj är en grupp av ord som härstammar från samma bas. Till exempel, active, actively, activities, och activity är alla i samma ordfamilj.
  2. Det är skillnad mellan passivt ordförråd och aktivt ordförråd. Passivt ordförråd används när du läser och lyssnar, då du tar emot information. Aktivt ordförråd används när du skriver och pratar, då du ger information. När du läser har du tid att tänka. Om du vill kunna tala flytande så har du inte tid att tänka eftersom definitionen för att tala flytande är att prata jämnt utan avbrott.
  3. Ditt mål bör vara att fördjupa dig i ditt eget ordförråd istället för att försöka göra ditt ordförråd bredare. Det finns många studenter som kan 8000 engelska ord men kan inte säga en hel mening. Å andra sidan finns det personer som är flytande i språket men endast kan 2000 ord. Skillnaden är hur fördjupad du är i ordets betydelse. Att kunna 10000 ord passivt kommer inte att hjälpa dig att prata. Fokusera istället på att fördjupa dig i de första 2000 orden.
  4. Att lära sig glosor genom att memorera innebörden i ditt eget språk är inte ett effektivt sätt att lära sig ord. Att läsa är istället det bästa sättet att utöka ditt ordförråd. Lär dig ord genom att se orden i en mening. Du kan leta upp ord i en ordbok, men studera dem i en mening och inte bara själva ordet.
Glosorna i listan nedan skapades genom att mer än 250000 ord hämtades från olika dialoger. De enda orden som togs sig in bland de 2000 populäraste var de presenterade i 1) The British National Corpus topp 3000, 2) The Corpus of Contemporary American English topp 5000, och 3) de 3000 mest frekvent använda orden från Longman Communication.

Before you start studying, watch this video to learn how to study and improve your English Vocabulary.

Om du var tvungen att välja de första 2000 orden att lära dig är listan nedan mycket exakt. Numren bredvid länken är de faktiska numren.

Topp 2000 av Engelska Ord som används i Tal (2265)

Från de 2265 orden i listan var totalt 1867 ordfamiljer presterade.

Topp 2000 Ordfamiljer (1867)

Följande är fördelade genom ordtyper. Alla orden i följande lista finns i listan för 2000 ord. Summan är större än 2000 eftersom många av orden kan vara både substantiv och verb.

Innan du börjar studera glosorna, tänk på att du måste lära dig mer än 2000 ord. Att studera rätt 2000 ord med ordentlig fördjupning kommer dock att hjälpa dig att tala flytande engelska snabbare.