TalkEnglish Logo

Information om grammatikregler som avser Talad Engelska

För ESL studenter som vill tala engelska flytande kan inlärning av grammatik sakta ner framfarten betydligt. Grundläggande grammatik är viktigt, men att fokusera på grammatik kommer att förlänga tiden det tar att lära sig flytande engelska. Grammatik är mest effektivt för att förbättra kommunikation och skrivskicklighet, men avses endast för dem som har en solid grund i flytande engelska.

Om du studerar för en tenta eller vill lära dig detaljerna kring grammatikregler kan du studera vårt grammatikavsnitt på Grundläggande Engelsk Grammatik.

En vanlig förekomst bland människor runt hela jorden är att de lärde sig tala ett språk innan de lärde sig grammatiken. Att prata är det första steget för alla Engelska studenter. Om du är en nybörjare i engelska måste du fokusera på att tala och skickligheten att lyssna innan du studerar grammatik. När du kan tala flytande engelska så kommer du att upptäcka hur mycket enklare grammatiken är. Men det fungerar inte att göra tvärtom. Att vara flytande i talad engelska kommer att hjälpa dig med dina grammatikstudier men att studera grammatik kommer INTE hjälpa dig att prata engelska.

I den här delen är de fyra mest grundläggande grammatikämnena förklarade och innehåller 1) subjekt, 2) predikat, 3) verb, och 4) artikel. De är det absolut minsta som du behöver kunna. När du känner dig bekväm med att prata kan du studera mer avancerad grammatik. Nu kan du läsa och studera de fyra delarna som beskrivs nedan.

Vad är ett subjekt?

Subjektet i en mening är "who" eller "what" du pratar om. Varje mening måste ha ett subjekt. Om du inte har ett subjekt kommer meningen att vara inkorrekt och ingen kommer att förstå vad du pratar om.

I andra språk behövs inte alltid ett subjekt. En person som lyssnar när du pratar kommer att förstå vad pratar om så ett subjekt är inte nödvändigt. I engelska behövs alltid ett subjekt.

Här är några korta meningar med subjektet understruket.

"I am hungry"
"My brother is very smart"
"That computer is very expensive"
"We are going to the store now"
"My sister and I will be waiting here"
"The building is very big"


"When are you going to eat lunch?"
"Why are they waiting in line?"
"Who is going to take you to the store?"


Vad är ett predikat?

Predikatet i en mening är en sektion som informerar personen vilket som är subjektet eller vad som händer. Det är en fras som innehåller ett verb. Verbet är alltid i predikatet.

Låt oss titta på meningarna som vi använde i lektionen för subjekt för att identifiera predikatet. De kommer att vara understrukna.

"I am hungry"
"My brother is very smart"
"That computer is very expensive"
"We are going to the store now"
"The building is very big"

I de korta meningarna ovan har vi identifierat subjektet och predikatet. I de flesta vanliga meningar behöver du ett subjekt och en handling som associeras med subjektet. Låt oss fortsätta med verb för att förstå detta i detalj.

Vad är ett verb?

Ett verb är en handling, förekomst eller uppkomst. I de enkla meningarna som vi har använt är verbet oftast i en form då något förekommer. De är "am", "is", och "are".

Andra typer av verb är då något händer, såsom:

Wash
Run
Walk
Throw
Jump
Dance
Laugh
Learn
Teach

Det finns många verb som visar att något händer men jag har endast listat några få så du vet vad jag pratar om. Här är några meningar för att hjälpa till att förklara.

"I need to wash my face"
"Jane taught Jill"
"Mike is laughing"


Ett verb kan också börja och avsluta en mening.

"Throw the ball at the catcher"
"Run towards the finish line"

Det är viktigt att förstå ett verb men att endast ha ett subjekt och ett verb är inte tillräckligt. Till exempel, "Jill run" är inte en fullständig mening. Trots att Jill kan vara subjektet och "run" verbet är det inte en fullständig mening. Det är därför föregående lektion om predikat är viktig. Med predikatet kan vi omvandla meningen till en riktig mening. "Jill is running"

Vad är en Artikel?

Artiklar kan verka enkelt men det är extremt svårt att lära ut.

"A", "An", och "The" är alla artiklar. Det är enkelt att förklara skillnaden mellan dem men det är svårt att förklara när de används.

"A" och "An" betyder samma sak. De är båda obestämda artiklar. De är endast olika beroende på vilket ord eller ljud som följer. Här en snabb genomgång.

Du skall använda "A" när det följande ordet börjar med en konsonant.

"A dog..."
"A boy..."
"A building..."
"A hamburger..."

Du skall använda "An" när det följande ordet börjar med ett vokalljud.

"An eagle..."
"An umbrella..."
"An elephant..."
"An awesome book..."

The är en bestämd artikel. Skillnaden beror på om substantivet eller subjektet du pratar om är specifikt eller inte. Låt oss titta på några exempel eftersom det är det bästa sättet att förstå skillnaden.

Om du säger, "I am going to a library to study", då vet inte personen som du pratar med vilket bibliotek. Om du säger, "I am going to the library to study", då vet personen som du pratar med vilket specifikt bibliotek du skall gå till.

"I am going to a coffee shop" (Inget specifikt café)
"I am going to the coffee shop" (Ett specifikt café som både talaren och lyssnaren känner till)

Här ett lite annorlunda exempel men som fortfarande använder samma specifika eller allmänna koncept.

"I am going to sit in front of one of the computers in the lab"
"I am going to buy a computer"

Trots att datorn i datorrummet kan var en av många datorer är den korrekta artikeln "the" eftersom det fortfarande är en specifik dator som finns i datorrummet. Om du säger att du ska köpa en ny dator kan du inte använda "the" om du inte redan har specificerat datorn. Att köpa en dator kan inkludera alla märken, design eller storlek så det är väldigt allmänt. Därför måste du använda "A" i den här typen av meningar.

Här är några andra exempel:

"The heat wave is unbearable"
"I heard a heat wave is coming"

Skillnaden mellan de båda meningarna är att "heat wave" är i bestämd form i den första meningen och inte i bestämd form i den andra. I den första meningen finns redan värmeböljan och både talare och lyssnare vet att värmeböljan de talar om är densamma som de nu upplever. Den andra meningen refererar till en framtida värmebölja som inte är specifik.

När och när man INTE använder bestämd artikel

En vanlig regel att ha i åtanke är att artiklar aldrig används när man refererar till ett namn.

"Turn right at the burger store"
"Turn right at McDonalds"

"The boy was running very fast"
"Mike was running very fast"

Ett annat exempel när man inte använder en artikel är när man refererar till allmänna saker i en konversation.

"Too much alcohol is bad for you"
"Cigarettes can cause lung cancer"

När du refererar till sporter behöver du inte en artikel.

"I love playing badminton"
"Football is a dangerous sport"

I de flesta fall behöver du inte en artikel när du refererar till ett land, bortsett från när namnet refererar till flera länder eller regioner. Till exempel, om du säger "England eller "Scotland" behöver du ingen artikel men om du refererar till "The United Kingdom" eller "The United States" då behöver du en artikel.