TalkEnglish Logo

Engelska Gloslektioner

TalkEnglish.com har identifierat de vanligaste orden som används med mer än 2000 av de mest använda glosorna i talad engelska och erbjuder exempelmeningar där ordet används. Här är två exempel av meningar som använder ordet friend:

“She talks to her best friend every day.”
(best)

“She has been a loyal friend for many years.”
(loyal, real, trusted, true, faithful)

Ordet som skall studeras är alltid understruket. Ordet som ofta används med ordet som du studerar är alltid i fet stil. Orden inom parentes är andra ord som du kan använda i samma mening.

Det finns mer än 2000 lektioner med många exempel på meningar som kommer att hjälpa dig att använda ordet lätt och korrekt.

Du kan klicka på vilket ord du vill i sidan med glosor, eller söka efter ordet enligt följande.