TalkEnglish Logo

Mellansvåra Engelska Hörlektioner

Medelsvåra Hörlektioner har kortfattade frågor och svar men med längre dialoger. Om du lyssnar bör du kunna höra svaren klart från ljudfilen.

Om du fortfarande är osäker på en dialog kan du klicka på "Visa Konversationsdialog" för att se texten. Jag rekommenderar att inte titta i Konversationsdialogen tills du verkligen har försökt att lyssna utan att läsa.