TalkEnglish Logo

Kategorier för Engelska när du Reser Lektioner

Engelska när du reser lektioner bör tas av människor som ska åka på semester till ett engelskspråkigt land. Detta avsnittet har användbar information för att hjälpa dig att kommunicera enkla behov på engelska.

Lyssna på ljudfilerna för att höra en engelskspråkig talare och förbättra din engelska för resor.