TalkEnglish Logo

5 Språkregler som du måste känna till!

1. Studera inte för mycket grammatik

Denna regeln kan verka märklig för många ESL studenter men det är den viktigaste regeln. Om du vill klara tentor, då måste du studera grammatik. Om du vill bli flytande i engelska ska du dock försöka lära dig engelska utan att studera grammatik.

Att studera grammatik kommer endast sakta ner och förvirra dig. Du kommer att tänka på reglerna när du gör en mening istället för att naturligt säga meningen som en person från ett engelskspråkigt land. Kom ihåg att endast en liten del av engelskspråkiga vet mer än 20% av alla grammatikregler. Många ESL studenter vet mer grammatik än personer från engelskspråkiga länder. Jag kan med handen på hjärtat säga detta genom erfarenhet. Jag är från ett engelskspråkigt land, jag har en examen i Engelsk Litteratur och har undervisat engelska i mer än 10 år. Många av mina studenter vet dock mer detaljer om engelsk grammatik än jag gör. Jag kan med lätthet slå upp definitioner och använda dem men jag kan dem inte på rak arm.

Jag frågar ofta mina vänner från engelskspråkiga länder grammatikfrågor och endast några få av dem kan ge korrekt svar. De talar dock flytande engelska och kan effektivt läsa, lyssna och kommunicera.

Vill du ha förmågan att kunna recitera definitionen för ett orsakande verb eller vill du lära dig att tala flytande engelska?

2. Lär och studera fraser

Många studenter lär sig glosor och försöker sätta ihop många ord tillsammans för att skapa en ordentlig mening. Det förbluffar mig hur många ord som vissa av mina studenter känner till men de kan fortfarande inte skapa en ordentlig mening. Anledningen till det är att de inte studerade fraser. När barn lär sig ett språk så lär de sig både ord och fraser samtidigt. Precis som dem så måste du studera och lära dig fraser.

Om du kan 100 ord finns risken att du inte kan säga en korrekt mening. Men om du kan en fras så kan du göra hundratals korrekta meningar. Om du kan 100 fraser så kommer du att bli överraskad om hur många korrekta meningar du kan säga. Till slut när du kan 1000 fraser kommer du nästan kunna prata flytande engelska.

Engelska språkgrunder avsnittet är ett lysande exempel på att göra många meningar med en enda fras. Spendera inte mängder av timmar på att lära dig olika ord. Använd den tiden på att studera fraser istället och du kommer närma dig att tala flytande engelska

Översätt inte

När du vill göra en engelsk mening, översätt inte orden direkt från ditt modersmål. Ordningen för orden är antagligen helt annorlunda och du kommer att vara både långsam och felaktig genom att göra det. Lär dig istället fraser och meningar så du inte behöver tänka på orden som du uttalar. De bör komma automatiskt.

Andra problem med översättning är att du försöker använda dig av alla grammatikregler som du har lärt dig. Att översätta och tänka på grammatik för att göra engelska meningar är felaktigt och bör undvikas.

3. Att Läsa och Lyssna är INTE tillräckligt. Träna på att Säga vad du hör!

Läs, lyssna, och prata är de viktigaste aspekterna i alla språk. Det gäller även för engelska. Att kunna prata är dock det enda kravet för att vara flytande i engelska. Det är normalt för bebisar och barn att lära sig prata först, bli flytande, börja läsa och därefter skriva. Så den naturliga ordningen är att lyssna, prata, läsa och därefter skriva.

Första Problemet
Är det inte märkligt att de flesta skolorna runt jorden börjar lära ut att läsa, därefter att skriva, sedan att lyssna och till sist att prata? Det är trots allt lite annorlunda, eftersom huvudanledningen är att du lär dig ett andra språk och du behöver läsa material för att förstå och lära det. Så även ifall den naturligaste ordningen är att lyssna, prata, läsa och sedan skriva, är ordningen för ESL studenter att läsa, lyssna, prata och till sist skriva.

Andra Problemet
Anledningen till varför många människor kan läsa och lyssna är eftersom det är det ända de tränar. Men för att kunna prata engelska flytande måste du träna på att prata. Sluta inte att träna på att lyssna, men när du studerar, lyssna inte bara. Uttala materialet som du läser högt och träna på vad du hör. Träna att säga det högt tills din mun och hjärna kan göra det utan problem. Genom att göra det kommer du kunna tala flytande engelska.

4. Omringa dig själv med engelska

Att kunna prata ett språk relaterar inte till hur smart du är. Alla kan lära sig ett språk. Det här en bevisad sanning runt hela världen. Alla kan prata åtminstone ett språk. Oavsett om du är smart, eller saknar hjärnkapacitet, har du förmågan att prata ett språk.

Det uppnåddes genom att vara runt det språket hela tiden. I ditt land hör och pratar du alltid ditt språk. Du kommer att observera att många människor som är bra på engelska är de som gick till en engelskspråkig skola. De pratar inte engelska för att de gick till en engelskspråkig skola men eftersom dem umgicks i en omgivning där alla pratar engelska hela tiden.

Det finns även de som studerar utomlands och lär sig väldigt lite. Det beror på att de gick till en engelskspråkig skola men skaffade vänner från deras egna land och tränade inte upp deras engelska.

Du behöver inte resa någonstans för att tala flytande engelska. Det enda du behöver är att omringa dig själv med engelska. Du kan göra det genom att skapa regler med dina nuvarande vänner att ni ska endast prata engelska med varandra. Du kan också ta med dig din iPod överallt och alltid lyssna på engelska meningar. Som du kan se så uppnår du resultat genom att ändra din omgivning. Omringa dig själv med engelska och du kommer att lära dig mycket snabbare.

TalkEnglish Offline Version finns nu tillgänglig för nedladdning. I det här paketet kan du använda över 8000 ljudfiler för att omringa dig helt med engelska. Det finns mer än 13.5 timmar med ljudfiler som inte finns tillgängliga i webbform. Alla konversationer och alla meningar är inkluderade, så även om du inte har några engelskspråkiga vänner så kan du alltid helt omringa dig med engelska genom att använda din MP3 spelare. Det här paketet finns tillgängligt på Engelsk Nedladdning page. Dra fördel av den här möjligheten och börja lära dig engelska snabbare. Klicka på länken eller gå till http://www.talkenglish.com/english-download.aspx.

5. Studera korrekt material

En vanlig fras som är korrekt är, "Träning ger färdighet". Det är långt ifrån sanningen. Träning gör endast det du tränar på permanent. Om du tränar på inkorrekta meningar så kommer du ha lärt dig att säga en felaktig mening korrekt. Därför är det viktigt att du studerar material som används ofta av många människor.

Ett annat problem som jag ser det är att många studenter studerar nyheterna. Det språket som de använder är dock mer formellt och innehållet som de använder är mer politiskt och används inte under vardagliga konversationer. Det är viktigt att förstå vad de säger men det är mer en typ av avancerad lektion som bör studeras efter de fundamentala grunderna av engelska har lärts in.

Att studera engelska med vänner som inte är från ett engelskspråkigt land kan vara både bra och dåligt. Du bör känna till för- och nackdelar med att prata med vänner från ett icke engelskspråkigt land. Att träna med personer som inte är från engelskspråkiga länder kommer att ge dig träning. Du kan också motivera varandra och peka ut enkla misstag. Men risken finns att du snappar upp dåliga vanor om du inte är säker på vad som är korrekta och inkorrekta meningar. Så använd träningstiden som en tidsperiod då du tränar på korrekt material som du redan har studerat. Att inte lära sig hur man säger en mening.

Kortfattat ska du studera engelskt material som du kan lita på, används ofta och som är korrekt.

Sammanfattning

Dessa är reglerna som kommer hjälpa dig att nå ditt mål att tala flytande engelska. All utlärning och lektioner på TalkEnglish.com följer denna metod så du har alla redskap du behöver för att uppnå dina mål här på TalkEnglish.com.