TalkEnglish Logo

Avancerade Engelska Hörlektioner

Avancerade Hörlektioner har frågor med olika svårighetsgrad. Du kommer att behöva förstå orden och sammanhangen av en dialog för att kunna svara korrekt på frågorna.

Om du fortfarande är osäker på en dialog kan du klicka på "Visa Konversationsdialog" för att se texten. Jag rekommenderar att inte titta i Konversationsdialogen tills du verkligen har försökt att lyssna utan att läsa.