TalkEnglish Logo

Använda Ordförbindelse för att Lära dig Engelska

Vad är en Engelsk Ordförbindelse?


Ordförbindelse är ord som normalt sätt används med ett specifikt ord. Till exempel, tre ordförbindelser för ordet 'friend' är 'best', 'good' och 'loyal' Här är några exempel på meningar:

"She talks to her best friend every day."
(best)

"He lives with some good friends."
(good, close)
* Ordet 'close' är ett annat förbindelseord som kan användas istället för 'good' såsom "He lives with some close friends."

"She has been a loyal friend for many years."
(loyal, real, trusted, true, faithful)
* Alla orden inom parentes kan användas istället för 'loyal'. Dessa är också andra exempel av ordförbindelser för ordet 'friend'.

Varför är det viktigt att studera engelska ordförbindelser?


När vi studerar glosor kan vi kanske förstå ordets innebörd när vi använder en ordbok, men många gånger vet vi inte hur vi ska använda ordet i en mening.

Hur använder jag det ordet? Vilka är exempel på meningar med det ordet? Dessa är alla vanliga frågor när vi studerar glosor.

Bästa sättet att lära sig glosor är att lära sig vilka ord som normalt sätt används med ordet i en exempelmening. TalkEnglish.com utvecklade ordförbindelselektioner där de 2000 mest frekventa orden används för att hjälpa de som lär sig engelska att förbättra deras grundläggande ordförråd och hjälpa dem att använda ord på korrekt sätt.

Hur studerar jag engelsk ordförbindelse?


Det är inte vettigt med att plocka upp en ordbok och studera alla ord som finns däri. Det samma gäller när du plockar upp en ordbok med ordförbindelse. Det bästa sättet är att hitta de ord som används mest frekvent i det engelska språket och studera de mest frekvent använda ordförbindelserna med dessa ord. Det är precis vad TalkEnglish har gjort.

TalkEnglish har identifierat de 2000 mest frekvent använda glosorna i det engelska språket och skapat en ordförbindelse lektion för varje ord. Det finns mer än 2000 GRATIS ordförbindelselektioner i ESL Gloslektioner. Du kan hitta ord genom att söka efter dem, eller studera dem efter hur frekvent de används.

Tänk på att du ska studera dem noggrant. Läs inte bara meningen. Lär dig varje mening och läs meningen högt tills du kan säga den utan att tänka. För extra studietips, se Studiemetod sidan.