TalkEnglish Logo

Studiemetod

Lär dig och Använd Engelska!
Du kommer att bli en expert på att prata engelska!

Många människor studerar engelska i flera år. Även efter flera års studier upplever de att de inte kan säga en enda mening korrekt när de besöker ett engelskspråkigt land. Detta kommer att ändras för de som fullföljer kursen. Du kommer att kunna prata engelska i många olika situationer. Denna sida ger dig den grunden som du behöver för att effektivt kunna kommunicera på engelska.

Tala flytande engelska utan att tänka på regler och logik.
Du behöver imitera korrekt meningar om och om igen.

Måste du memorera engelska eller måste du förstå engelska för att tala språket? Låt oss börja med att tänka på hur människor lär sig deras första språk. När du var liten lyssnade du till dina föräldrar och du kopierade vad de sa. Under årens lopp har människor försökt lära sig engelska som om de studerar ett koncept eller en teori. De försöker förstå varje menings betydelse och försöker använda dem genom logik. Om du studerar för att klara GMAT eller TOEFL eller något annat prov måste du försöka förstå varje ord i alla meningar och veta varför varje ord placeras på en speciell plats i en mening. Men när du talar engelska behöver du inte veta om några regler. Ju fler regler och logik du använder ju svårare kommer det att bli. Det bästa sättet att lära sig prata engelska är genom att memorera. Börja med en korrekt mening. Lyssna på meningen, upprepa meningen om och om igen tills du blir en del av den.

Lärde du dig engelska genom alla klasser som du tog?
Du behöver inte oroa dig längre. TalkEnglish.com kommer vara din guide för att prata engelska.

Att kunna prata engelska är mycket svårare än vad folk tror. Om du har köpt många böcker och tagit många engelska klasser bara för att känna dig besviken och nedslagen så kan du vara säker på att TalkEnglish kommer vara annorlunda. Alla som fullföljer programmet kommer att ha förmågan att prata med folk i alla situationer.

Pratar du först när du har tänkt ut alla ord?
Du måste prata direkt utan att tänka.

När jag frågar dig om din bakgrundsinformation i ditt eget språk så behöver du inte tänka varje ord innan du säger dem. Du tänker i stort sätt på innehållet. När du vet vad du ska säga kommer du säga det automatiskt. Det beror på att allt är redan memorerat. När du vill kunna prata effektivt på engelska så måste du återkalla informationen direkt. För att kunna göra det måste du redan ha alla meningar i minnet. Om du redan memorerat något kommer du kunna säga det direkt. Till exempel, du har säkert lärt dig hur man säger 'How are you doing?' Du behöver inte tänka på den här meningen eftersom du har använt den så många gånger. Tänk om du kan säga andra saker lika snabbt som du säger 'How are you doing?' Det är vad du kommer att lära dig.

Träning med de meningar som används ofta.
TalkEnglish.com innehåller inte några märkliga meningar.

Allt innehåll på den här sidan är de vanligaste meningarna som alla kommer att förstå. I många läroböcker finns det många meningar som är märkliga. Eftersom du inte vet vilka meningar som är bra att kunna kommer du att slösa tid och energi på meningar som du inte kommer att ha någon nytta av. Med TalkEnglish.com, kommer du endast att studera meningar som används frekvent av alla. Du behöver inte oroa dig om att memorera tusentals meningar som du inte förstår dig på.

Att träna upp din skicklighet att lyssna kommer att förbättra din skicklighet att tala.
TalkEnglish.com fokuserar endast på hur man pratar engelska.

Många personer studerar nyheter på TV för att förbättra deras talade engelska. Din förmåga att lyssna kommer att förbättras men din skicklighet att prata kommer förbli densamma. Fråga dig själv om du tror att studera nyheter kommer att hjälpa dig i vardagliga sammanhang. Om du tränar på att säga "In Iraq today, 200 US troops have evacuated the perimeter near Baghdad due to constant surprise attacks by the remaining rebels" kommer det verkligen att hjälpa dig att kommunicera med en vanlig engelsktalande person. Borde du inte istället lärt dig något som ofta används i dagliga konversationer?

Fler Studieråd

Tips:Det är viktigt att studera det bästa materialet. Talkenglish.com erbjuder material som används ofta. Du kommer inte att slösa tid när du studerar på talkenglish.com

Tips: Att lära sig läsa och skriva kommer inte förbättra din skicklighet att prata. Om du lär dig prata korrekt då kommer din skicklighet att läsa och skriva förbättras.