TalkEnglish Logo

Kategorier för Lektioner med Idiomer och Fraser

I avsnittet Idiomer och Fraser kommer du att hitta nyckelfraser med en förklaring, exempelmeningar och andra sätt att säga samma mening.

Använd ljudfilerna för att lyssna på en talare från ett engelskspråkigt land och upprepa ljuden för att lära dig dessa idiomer och fraser medan du lär dig hur man talar flytande engelska.