TalkEnglish Logo

Idiomer och Fraser Avsnitt VI

Avsnitt IV för Idiomer och Fraser innehåller Användbara Idiomer och Fraser med förklaringar, exempel på dialoger, och andra sätt att använda Fraser och Idiomer.

Granska och studera så många du vill.