TalkEnglish Logo

Idiomer och Fraser Avsnitt VIII

Avsnitt VIII för Idiomer och Fraser innehåller Användbara Idiomer och Fraser med förklaringar, exempel på dialoger, och andra sätt att använda Fraser och Idiomer.

Granska och studera så många du vill.