TalkEnglish Logo

Idiomer och Fraser Avsnitt I

Avsnitt I för Idiomer och Fraser innehåller Användbara Idiomer och Fraser med förklaringar, exempel på dialoger, och andra sätt att använda Fraser och Idiomer.

Granska och studera så många du vill.