TalkEnglish Logo

Engelska Hörlektioner

Att lyssna är en viktig del av kommunikationen. Om du inte förstår vad andra personer säger så kommer du inte veta om hur du ska svara. Det här avsnittet skapades för att ge studenter daglig träning i att lyssna.

I det engelska höravsnittet kan studenter alltid lyssna till ljudfilerna som finns här. Det finns också frågor och svar som tillåter studenter att mäta deras framfart.