TalkEnglish Logo

Specialämnen

Välkommen till sidan med specialämnen. Det här avsnittet skapades för att erbjuda ett annorlunda tillvägagångssätt för att lära sig prata engelska. Vanliga engelska lektioner har ljudfiler som associeras med varje mening. Lektioner under Specialämnen kommer att ha en ljudfil för varje paragraf. Kortare ljudfiler är lysande för att lära sig varje mening men skickligare studenter kommer dra mer nytta från de långa ljudfilerna.

Ämnet för detta avsnitt kommer att styras mot livet i USA. Det betyder att ämnet kommer vara mer förmånligt för de som bor i USA, människor som planerar att flytta dit, eller för de som helt enkelt vill lära sig om kulturen och de små detaljerna i USA. För tillfället finns det endast ett handfull lektioner, men fortsätt att kolla eftersom fler lektioner läggs upp regelbundet.