TalkEnglish Logo

Vocabulary Frequency

Det finns mer än 2000 gratis gloslektioner. Listan nedan är listad genom frekvens. Det mest frekvent använda orden i det engelska språket är 'the'. Vi har dock inte gloslektioner för artiklar, vissa prepositioner, konjunktioner, och verb såsom is, am, och are. Dessa ord är så vanliga att de bör studeras och förstås separat.

    
(1) The (def. art.)
(5) A (indef. art.)
(5) A (n)
(8) You (pro)
(9) Are (v)
(10) For (prep)
(11) That (pro)
(13) It (pro)
(14) As (adv)
(14) As (conj)
(15) Be (v)
(16) On (prep)
(16) On (adv)
(16) On (adj)
(17) Your (adj)
(18) With (prep)
(19) Can (v)
(19) Can (n)
(20) Have (v)
(21) This (pro)
(21) This (adj)
(22) An (indef. art.)
(23) By (prep)
(23) By (adv)
(24) Not (adv)
(25) But (conj)
(25) But (prep)
(26) At (prep)
(27) From (prep)
(28) I (pro)
(29) They (pro)
(30) More (adj)
(30) More (adv)
(31) Will (n)
(32) If (conj)
(33) Some (adj)
(33) Some (pro)
(34) There (adv)
(34) There (n)
(34) There (pro)
(35) What (pro)
(35) What (adv)
(35) What (adj)
(35) What (int)
(36) About (adv)
(36) About (prep)
(36) About (adj)
(37) Which (adj)
(37) Which (pro)
(38) When (adv)
(38) When (conj)
(40) Their (adj)
(41) All (adv)
(41) All (n)
(41) All (pro)
(41) All (adj)
(42) Also (adv)
(43) How (adv)
(43) How (conj)
(44) Many (adj)
    

Ordtyperna är inom parentes bredvid orden för att visa dig vilken typ av ord det är. Det kommer finnas många liknande rankningar för många ord i slutet av listan eftersom många ord har liknande frekvensrankning.