TalkEnglish Logo

Affärsengelska Lektioner för att Tala med Överordnande/Personal

Avsnittet tala till dina Överordnande innehåller Affärsengelska lektioner för Projektändringar, Deadlines, Överordnande ställer frågor, Uppmuntra och Tillrätta Överordnande.

Granska och studera så många du vill.