TalkEnglish Logo

Affärsengelska Lektioner för att Tala till din Chef.

Avsnittet prata med din Chef innehåller Affärsengelska Lektioner för att Fråga efter mer Arbete, Klaga och att visa Frustration, och Prata om Andra Chefer.

Granska och studera så många du vill.