TalkEnglish Logo

Hälsningar och Allmänna Saker

Avsnittet Hälsningar och Allmänna Saker innehåller grundläggande engelska lektioner om Hälsningar, samtal när du är uttråkad, perfekt, presens, futurm, och vädret

Granska och studera så många du vill.