TalkEnglish Logo

Gloslektioner som Börjar med Bokstaven T

Det finns totalt 102 gloslektioner som börjar med bokstaven T. Välj en bokstav för att se alla gloslektioner som börjar med den bokstaven eller klicka på ord för att ta den lektionen.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Table (n)Tackle (n)(v)Take (v)
Tale (n)Talk (n)(v)Tall (adj)
Tank (n)Tap (n)(v)Target (n)(v)
Task (n)Taste (n)(v)Tax (n)(v)
Tea (n)Teach (v)Teacher (n)
Teaching (n)Team (n)(v)Tear (n)(v)
Technical (adj)Technology (n)Telephone (n)(v)
Television (n)Tell (v)Temperature (n)
Temporary (adj)Tend (v)Tennis (n)
Tension (n)Term (n)Terrible (adj)
Terribly (adv)Test (n)(v)Text (n)
Thank (v)Thanks (n)Theme (n)
Theory (n)These (adj)Thick (adj)
Thin (adj)Thing (n)Think (v)
This (adj)Thought (n)Throat (n)
Throw (v)Ticket (n)Tie (v)(n)
Tight (adj)(adv)Till (n)(v)Time (n)(v)
Tiny (adj)Tip (v)(n)Tired (adj)
Title (n)Toe (n)Tomorrow (n)
Tone (n)Tongue (n)Tool (n)
Tooth (n)Top (n)(adj)(v)Topic (n)
Total (adj)(n)Totally (adv)Touch (v)(n)
Tough (adj)Tour (n)(v)Tourist (n)
Towel (n)Tower (n)(v)Town (n)
Track (n)(v)Trade (n)(v)Tradition (n)
Traditional (adj)Traffic (n)Train (n)(v)
Trainer (n)Training (n)Transition (n)
Translate (v)Transportation (n)Trash (n)
Travel (v)(n)Treat (v)(n)Tree (n)
Trick (n)(v)Trip (n)(v)Trouble (n)(v)
Truck (n)True (adj)Truly (adv)
Trust (n)(v)Truth (n)Try (n)(v)
Tune (n)(v)Turn (n)(v)Twice (adv)
Twist (v)(n)Type (n)(v)Typical (adj)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z