TalkEnglish Logo

Engelska Språkgrunder - Avsnitt III

Engelska Språkgrunder III är för engelska nybörjare som behöver hjälp med att förstå grunderna för att prata engelska. Vi kommer att använda enkla fraser och uttryck för att hjälpa dig med att prata engelska.

Det tredje avsnittet innehåller 30 lektioner. Fortsätt att studera tills du bemästrar varje lektion.