TalkEnglish Logo

Engelska Språkgrunder - Avsnitt II

Engelska Språkgrunder II är för engelska nybörjare som behöver hjälp med att förstå grunderna för att prata engelska. Vi kommer att använda enkla fraser och uttryck för att hjälpa dig med att prata engelska.

Det andra avsnittet innehåller 30 lektioner. Om någon lektion är för enkel, gå vidare till nästa.